Privacy verklaring Coaching Yvonne Boudesteijn

Om te (kunnen komen tot) coachen worden persoonsgegevens verwerkt. Om klanten te informeren hoe hiermee wordt omgegaan is deze privacyverklaring opgesteld.

Wie verwerkt de jouw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden alleen gezien en verwerkt door coach en eigenaar:

Yvonne Boudesteijn, bereikbaar via 06 38270008 of info@yvonneboudesteijn.nl

Hoe verkrijg ik de gegevens?

Als je je aanmeld voor coaching geef je je persoonsgegevens door, bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via de website, via email, telefonisch of op andere wijze. Als de werkgever opdrachtgever is voor de coaching geeft die soms de persoonsgegevens door in overleg met de werknemer / coachee.

Welke gegevens worden verwerkt / opgeslagen?

Omdat Coaching Yvonne Boudesteijn niet werkt met vergoedingen via ziektekostenverzekeraars zijn maar een beperkt aantal gegevens nodig:

 • Naam
 • e-mailadres en telefoonnummers van klant en als de werkgever opdrachtgever is, tevens de contactgegevens van de werkgever
 • Leeftijd
 • Gespreksverslagen
 • In bepaalde situaties; testuitslagen van bijvoorbeeld loopbaantests of Chronische Stress Test

De gegevens worden verwerkt voor:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject / voortgang te bewaken
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Facturering;
 • bijhouden van financiële administratie; zoals opgave van inkomsten voor btw en inkomstenbelasting

Verstrekking aan derden

Jouw gegevens worden nooit aan anderen gegeven zonder jouw nadrukkelijke toestemming.

Ook testimonia met voornaam van de klant worden alleen geplaatst op de website na toestemming van de klant.

Factuurgegevens (met daarop naam en contactgegevens) worden ivm de verplichte belastingopgaven (BTW en inkomstenbelasting) ingezien door boekhouder en belastingdienst.

Bewaren van gegevens

Twee jaar na beëindiging van het coachtraject worden de inhoudelijke werkverslagen verwijderd en 5 jaar na beëindiging van het coachtraject worden de financieel administratieve gegevens verwijderd.

Beveiliging

Coaching yvonne Boudesteijn gaat zorgvuldig om met de gegevens van klanten, ze worden digitaal opgeslagen en zijn zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang.

Inzage

Je hebt het recht een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Binnen 1 maand na je verzoek krijg je een overzicht van uw persoonsgegevens.

Ook kun je verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of  bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen? 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je gegevens kun je  sturen via de mail: Info@yvonneboudesteijn.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018 door Yvonne Boudesteijn.