Met coaching kun je op verschillende manieren aan de slag met het weer boven water halen van je onbewuste bekwaamheid, zodat je in staat bent om ook aan anderen te laten zien waar jij écht goed in bent. Onbewust bekwaam ben je, volgens de leerstadia van Maslow, als je een vaardigheid zonder enige moeite weet in te zetten. Het gaat je zo makkelijk af dat je het eigenlijk zelf helemaal niet meer zo bijzonder vindt.

Maar jouw organisatietalent, accuratesse, recht voor z’n raap communiceren, aandacht voor anderen of vindingrijkheid mag dan voor jou heel gewoon zijn, het is voor een ander misschien wel precies de vaardigheid waar ze met smart op zitten te wachten!

Leerstadia van Maslow

  1. Onbewust onbekwaam; Ik kan het niet en ik ben me daar niet van bewust.
  2. Bewust onbekwaam; Ik kan het niet en ik ben me daar van bewust.
  3. Bewust bekwaam; Ik kan het en ik ben me dat bewust.
  4. Onbewust bekwaam; Ik kan het en ik ben het me niet meer bewust (het gaat vanzelf..).

Als je in ontwikkeling bent, dan ligt je focus dus op fase 2 en 3. Je bent je er (pijnlijk) van bewust dat je de vereiste vaardigheid nog niet onder de knie hebt: “De reden dat ik steeds zo moe ben is omdat ik niet kan begrenzen”, of “ik wordt afgewezen, omdat ik mezelf niet goed presenteer in een gesprek”. Er is, door die bewustwording (fase 2), een grote motivatie om te komen tot de bewuste bekwaamheid (fase 3).

Fase 4 is (nog) niet voor te stellen: “Als ik het als vanzelf zou kunnen, dan had ik het toch allang gedaan?”.

Omdat we ons alleen echt bewust zijn van fase 2 en 3. Vertel je, als je gevraagd wordt waar je goed in bent, vooral over recent aangeleerde vaardigheden en minder snel over al die vaardigheden waarin jij allang onbewust bekwaam bent. Terwijl je je daar juist echt in kunt onderscheiden!

Aan de slag gaan met het herkennen van jouw onbewust bekwame vaardigheden loont dus zeker de moeite:

  1. Je wordt je bewuster van je eigen vaardigheden en talenten,
  2. Het geeft je meer zelfvertrouwen t.a.v. je eigen kunnen
  3. Je kunt je sterke kanten beter onder woorden brengen,
  4. Het helpt je bij het maken van keuzes in je loopbaan.